Welkom

Welkom Op de Jeugd Van Tegenwoordig!

Wij zijn studenten Bachelor in de orthopedagogiek. Voor het vak ICT en bronnenvermelding kregen we de opdracht om deze wiki-website aan te maken.
Wij geven meer uitleg over Jeugdcriminaliteit.
Jeugdcriminaliteit is een verzamelbegrip voor een aantal strafbare gedragingen die jongeren tot 18 jaar plegen.
Crimineel gedrag kan bij jongeren een uiting zijn van de neiging tot experimenteren en grenzen verkennen, die eigen is aan de adolescentie.

Wij hebben het onderwerp niet kunnen kiezen, maar toch boeit het ons omdat sommige groepsleden later aan de slag willen in de Bijzondere Jeugdzorg.
De groepsleden die niet in dit werkveld aan de slag willen, hebben ook interesse in dit onderwerp. Zo komen ze in contact met een nieuwe doelgroep.

We hadden een vlotte groepswerking.
We werkten onze artikels uit, we werken goed samen aan de groepsopdrachten en zo kwamen we tot een mooi eindresultaat.

Wij bedanken alle groepsleden voor een goede en vlotte samenwerking en we willen vooral ook onze docent L. Ghysens bedanken.
Hij gaf ons alle uitleg en de hulp die wij nodig hadden bij het maken van onze wiki-website.

jeugdcrimineel.jpg&usg=AFQjCNFN3I0iv3L-aiG6zqbp6oh4ECCuMQ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License