Artikels
  • Stef Cottyn

Jeugdzorg in historisch perspectief (C.P.G. Tilanus)
Artikel

  • Thaïsa Debruyne

Buurtgerichte programma's.
Artikel

  • Jolien Cornillie

Antisociaal gedrag bij jongeren en jeugdcriminaliteit, een 'hot issue' (Erik J. Knorth)
Artikel

  • Suzanne Debaere

Boosheid onder vrienden bij autochtoon-Nederlandse en Marokaans-Nederlandse kinderen. intensiteit, uitingsvorm en gevolg

Artikel

  • Nele Debal

"Problematische jeugdgroepen" door M.N. Tong Sang en L. Loef
Artikel

  • Sarah Claeys

Behandeling van jeugdige delinquenten volgens het competentiemodel door Arnold A. J. Bartels
Artikel

  • Debbie Debakker

Gemiste kansen. Culturele diversiteit en de jeugdzorg door Wilma Vollebergh
Artikel

  • Jasmien Dantschotter

Jeugdcriminaliteit van P.H. van der Laan
Artikel

  • Pascaline Danner

Strafrechtelijke reacties op jeugdcriminaliteit door P.H. van der Laan en M. Smit
(geen artikel geplaatst)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License