Debbie Debakker

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro."

referentie van deze citaat
Dossier, v. (2008). Dossier jongeren en Gaming. Brussel: door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch aspecentonderzoek.Vlaams parlement.

referentie van dit werk
Dossier, v. (2008). Dossier jongeren en Gaming. Brussel: door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch en aspectenonderzoek.Vlaams parlement.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License