Evaluaties

Hieronder vind je een reflectie van onze WIKI opdracht:

Debal Nele

Deze WIKI opdracht was niet mijn favoriete bezigheid. In het begin wist ik niet hoe ik juist moest beginnen, ik begreep niet wat de bedoeling was van de WIKI.
Zoals velen onder ons in de Bachelor in de Orthopedagogiek vond ik dit een stom onderdeel van onze opleiding. Ik heb heel wat uurtje achter het computerschermpje gezeten, al deed ik dit niet graag. Ik wilde en moest alles tot een goed einde brengen, ik wou mijn groep niet teleurstellen. Ik deed alles wat ik kon en door te doen leerde ik heel wat bij. Naar het einde van onze WIKI- opdracht verstond ik alles goed.
Ik wil ook iets vermelden omtrent de samenwerking, ik wil vooral al mijn teamleden bedanken die er actief aan mee hebben gewerkt!
Jullie hebben getoond dat jullie ook jullie wilden inzetten, en dit ook voor jullie medestudenten. Ik vind dat dit wel een oprechte bedanking verdient!
Wel vind ik het jammer dat sommige leden niet actief meewerken in ons groepswerk. Ik vind dat je goed in groep moet kunnen werken voor het diploma Bachelor in de Orthopedagogiek te behalen. De begeleiding vond ik matig, ik had de indruk dat we met teveel leerlingen waren voor de docent. Er worden immers heel wat vragen gesteld en ik kan me voorstellen dat dit voor een docent ook niet altijd gemakkelijk is. Ik bedank ook de docent Luk Gheysen die onze vragen beantwoorde zodat we tot dit mooi resultaat zijn gekomen.
Ik heb immers ook wat werkpuntjes:

  • Het werk meer verdelen onder andere leden, minder zaken op mezelf nemen.
  • Vertrouwen hebben in mijn medestudenten, ik heb soms het gevoel dat ik nooit zeker ben van iets.
  • Het eerlijk en open zeggen van mijn mening
  • Meer vaardigheden opdoen met het werken met Java- script, Word, Excel en PowePoint.4

Cornillie Jolien

Ik vond de WIKI een lastige opdracht. Het duurde een tijd voor ik wist wat er van mij verwacht werd. Ik vond de opdrachten moeilijk beschreven, maar eens ik wist wat er bedoeld werd vlotte het wel. Het was een grote opdracht waar ik toch wel een heel aantal uren heb aan besteed. In de les en thuis. De voorlaatste les hadden we ook afgesproken dat iedereen zijn opdrachten moest maken zodat we dat vooraf mooi konden samenvoegen. Dit was voor ons een stuk gemakkelijker, waardoor we de laatste les vlot onze WIKI konden afwerken. Ik ben blij met het eindresultaat. Wel vond ik het jammer dat de hele groep niet 100% meewerkte. Er was een zeer goede samenwerking tussen 7 groepsleden. Echt bedankt voor jullie medewerking en steun aan deze toch wel 'saaie' opdracht. Jammergenoeg waren er 2 mensen die zich niet aan de afspraken hielden. Dit belemmerde het groepswerk, waardoor dit voor enkele problemen zorgde. Hoe meer ik naar het einde kwam met mijn opdrachten, hoe meer ik alles verstond. Ik ben blij met het eindresultaat en ik ben opgelucht dat mijn inspanning toch ook wat beloond wordt. Voor mij was het wel een nieuwe ervaring. Ik leerde werken met verschillende onderdelen.

Debbie Debakker

Toen ik te horen kreeg wat concreet de opdracht was rond de wiki raakte ik een beetje in paniek. ik snapte namelijk niet meteen wat de bedoeling was van de opdracht. Ook na het lezen van de deelopdrachten was er bij mij en enkele andere medestudenten toch wat verwarring omtrent de concrete bedoeling. Maar na wat zoeken en rondvragen kwam ik toch wat op gang. Het vak ict heeft me nooit echt gelegen. Deze opdracht was dan ook niet mijn ding. Het nam heel wat tijd in beslag en ik slaagde er niet altijd in om de wiki vlot te gebruiken. Naarmate de opdracht vorderde voelde ik me wel wat meer als een vis in het water, en luke het gebruiken van de wiki iets beter. Toch heb ik mij van het begin tot het einde volledig ingezet om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Ook leerde ik heel wat bij omtrent het refereren van zaken die je opgezocht hebt. Het groepsgebeuren vond ik iets minder. Er zijn namelijk een paar groepsleden die me wat ontgoocheld hebben. Ze werkten namelijk niet altijd actief mee waardoor andere mensen soms tot laat moesten doorwerken en er bijgevolg wel wat frustraties ontstonden. Wel was er een goede samenwerking tussen de overige 7 leden. De laatste les konden we goed doorwerken. En we slaagden er al bij al ook in om deze opdracht toch tot een goed einde te brengen. Bij dergelijke opdrachten zal ik in het vervolg wat rapper hulp vragen als ik iets niet begrijp. Ook zal ik proberen om de pasivelingen in de groep te stimuleren om ook hun beste beentje voor te zetten. Zodat we niet meer met een gefrustreerde groep achterblijven. En zal ik moeten leren om meer mijn mening te zeggen wanneer er bepaalde beslissingen worden genomen.

Sarah Claeys

Wiki is nooit mijn favoriete bezigheid geweest, en het zal het ook niet worden ,vrees ik. Ik snapte het doel van de wiki niet zo goed. De opdrachten die we moesten doen vond ik in mijn ogen nogal zinloos. Ook vond ik dat de opdrachten niet zo duidelijk waren beschreven. Vele keren wist ik niet echt wat ik precies moest doen. In wiki zelf werken vond ik ook niet zo makkelijk, je moest het gewent worden. Nu het bijna afgelopen is, begint het goed te gaan. Wat ik tof vond is onze groepje. Bijna iedereen was echt gedreven om er iets mooi van te maken. En zette hen dan ook te volle in. Dit gaf mij de motivatie als het wat moeilijker ging , om er toch voor te blijven gaan. Ik wil daarvoor iedereen alvast bedanken, voor de toffe samenwerken. Alleen vind ik het jammer dat we van sommige mensen, niet op hun medewerking konden reken.

Thaïsa Debruyne

De sadan hoofdopdracht, namelijk de wiki, vond ik een minder leuke opdracht. Ik was wel nieuwsgierig naar hoe alles precies in elkaar zat, want ik had nog nooit dit soort van opdracht moeten maken. In het begin wist ik niet goed wat de precieze opdracht was, maar na verloop van tijd kreeg ik door hoe we deze taak moesten volbrengen.
De groepstaken waren verdeeld, hoewel ik vond dat ze nog beter konden worden verdeeld. Ook de medewerking van sommige groepsleden was beneden alle pijl. Ik was blij dat er toch een aantal zeer goede werkers aanwezig waren. De laatste ICT les hadden de meesten de afspraken nagekomen, met uitzondering van 2 studenten, en konden we vlot de opdracht tot een einde brengen.
Ik heb vooral geleerd hoe ik met wiki moet omgaan, en ook om nog wat meer te oefenen met word, excel, powerpoint en hoe ik correct kan refereren.
Ik ben blij dat deze opdracht achter de rug is. Ik heb een goede inbreng geleverd aan dit groepswerk, en vind dat het eindresultaat er wel mag zijn.

Stef Cottyn

De wiki site maken was niet echt mijn ding. Maar wanneer ik stap per stap de informatie opzocht en wat hulp kreeg van mijn mede-studenten begon het duidelijker te worden wat van mij verwacht werd. Ik probeerde naar zoveel mogelijk afspraken te komen maar had het gevoel dat er niet goed gecommuniceerd werd binnen de groep. Dit bevorderde het groepswerk niet. Maar ik ontken ook mijn verantwoordelijkheid in de slechte communicatie niet. Toch vind ik dat we een mooi resultaat hebben bekomen.

Suzanne Debaere

Ik had eigenlijk niet veel zin om aan de wiki-opdracht te beginnen. ICT en dergelijke zijn niet meteen mijn favoriete bezigheden. Toch heb ik mijn best gedaan en was alles op tijd af. Het was wel een grote taak, alles opzoeken, verwerken,… maar ik kon men plan wel trekken met wat hulp van buitenaf. Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe je bepaalde zaken makkelijk kon terugvinden in de schoolbibliotheek. Het lukt mij nu ook beter om bepaalde zaken via het internet op te zoeken. Ook heb ik geleerd dat het niet evident is om in groep een site op te starten, duidelijke afspraken waren nodig om resultaat te krijgen. Jammer genoeg liep het hier soms mis. De wiki was een goeie oefening met betrekking tot ICT. Hiermee bedoel ik de onderelen: powerpoint, Excel en Word. Hiervoor had ik er bitter weinig kennis over. Ik heb geleerd dat je met bepaalde applicaties heel wat teweeg kan brengen en vind nu ook makkelijker mijn weg binnen deze applicaties.
Ik ben blij dat de opdracht voorbij is en dat alles uiteindelijk nog op zijn pootjes terechtgekomen is.

Jasmien Dantschotter

De WIKI is niet meteen een opdracht waar we veel van leren voor onze toekomst als opvoeder – begeleider, vindt ik. Enkel het samenwerken in groep.
Het is een opdracht die veel tijd vergt van de studenten terwijl we andere taken hebben die veel meer van belang zijn. in het begin was het ook niet zo duidelijk wat we precies moesten doen, welk resultaat we moesten bekomen. Eens we dit snapten, ging het wel vlot. Ondanks dit ging de groepswerking niet volledig zoals het moest. Er waren 2 groepsleden die deze opdracht niet serieus namen en de afspraken in de groep niet nakwamen. We hadden allemaal veel werk en hebben allemaal ons best gedaan om het gedaan te krijgen, jammer van de leerlingen die dit niet deden.
We zijn toch tot een mooi resultaat gekomen denk ik, ik heb ook nieuwe dingen leren kennen, maar ik blijf erbij dat een opvoeder – begeleider hier geen baat bij heeft.
Het is een opdracht die veel tijd inneemt, ook thuis, en die bij vele leerlingen tot frustraties leidt.
Ik wil bij deze de groepsleden bedanken voor de hulp die ik kreeg toen ik iets niet begreep en ook Luc Gheysen voor de hulp bij problemen en antwoorden op onze vragen.
Ik ben blij dat deze opdracht eindelijk achter de rug is, zodat ik me niet meer hoef druk te maken in moeilijkheden of afspraken die niet worden nageleefd.

Pascaline Danner

Deze opdracht heeft me geleerd dat we vooral in alle situaties moeten proberen het hoofd koel te houden wat niet altijd gebeurd is.
Het is een moeilijke opdracht en omdat iedereen meteen in het werk wou vliegen hebben we niet volledig doorgenomen wat we stap voor stap tegen welke tijd af moesten krijgen.
Velen kregen door de tijdsdruk paniek waardoor de communicatie niet altijd vlot gelopen is waar iedereen van de groep denk ik wel wat schuld aan had.
Mijn werkpuntjes zijn dat ik moet leren het hoofd boven water te houden wanneer het lijkt alsof het een bijna onmogelijke opdracht is, beter communiceren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License