Monografieën

Boeken:

Excel Cijfergegevens

 • Behandelen of straffen in het jeugdstrafrecht. (F., 2009)
 • Opvoeden als spiegel van de beschaving: een moderne antropologie van de opvoeding (levering, 2008)
 • Sluit ze op… Jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu toe. (Vanlandschoot, 2008)
 • Criminaliteit en criminalisering: allochtone jongeren in België. (Leerkes, 2001)
 • Agressie : determinanten, signalering en interventie (Defares & Ploeg, 1991)
 • Op pas : jongeren en beleid. (Vanmarcke, 1989)
 • Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?: prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies. (Eliaerts, 2006)
 • Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling: conceptualisering, diagnostiek en behandeling (le Sage, 2006)
 • Jongeren van nu en straks : overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen. (Vettenburg, 2006)
 • Mietjes en macho’s: allochtone jeugddelinquentie: getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. (Foblets, 2004)
 • Dat wil je niet weten! : een praktisch leerwerkconcept voor prejustiële jongeren. (Slutter, 2003)
 • Jeugddelinquentie: wat verstaan we eronder, waar komt het vandaan en wat doen we eraan? (van Welzenis, 2003)
 • Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies. (Loeber, 2001)
 • Methodiek van de preventieve projectwerking. (De Cauter, 1999)
 • Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. (Slot, 1988)
 • School en probleemgedrag: Kansen en risico’s: Onderzoek in opdracht van de Minister van Onderwijs. (Vettenburg N. /., 1988)

Bibliografie:

Referentie: http://opac.libis.be/

 • De Cauter, F. /. (1999). Methodiek van de preventieve projectwerking. Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Defares, R. P., & Ploeg, J. D. (1991). Ontwikkelingsmoeilijkheden en delinquent gedrag in de adolescentie. . Assen: Van Gorcum.
 • Eliaerts, C. (2006). Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?: prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies . Brussel: VUBPRESS.
 • F., B. J. (2009). Behandelen of straffen in het jeugdstrafrecht. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Foblets, M.-C. /. (2004). Mietjes en macho’s: allochtone jeugddelinquentie: getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren . Leuven: Acco.
 • le Sage, L. /. (2006). Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling: conceptualisering, diagnostiek en behandeling . Amsterdam: SWP.
 • Leerkes, A. /. (2001). Criminaliteit en criminalisering: allochtone jongeren in België. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • levering, W. K. (2008). Opvoeden als spiegel van de beschaving: een moderne antropologie van de opvoeding. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Loeber, R. /. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,.
 • Slot, N. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger,.
 • Slutter, M. /. (2003). Dat wil je niet weten! : een praktisch leerwerkconcept voor prejustiële jongeren. Amsterdam: SWP.
 • van Welzenis, I. (2003). Jeugddelinquentie: wat verstaan we eronder, waar komt het vandaan en wat doen we eraan? . Mechelen: Kluwer.
 • Vanlandschoot, R. (2008). Sluit ze op… Jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu toe. Leuven: Davidsfonds.
 • Vanmarcke, P. A. (1989). Op pas : jongeren en beleid . Leuven: Acco.
 • Vettenburg, N. /. (2006). Jongeren van nu en straks : overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen. Leuven: Lannoocampus.
 • Vettenburg, N. /. (1988). School en probleemgedrag: Kansen en risico’s: Onderzoek in opdracht van de Minister van Onderwijs. Leuven: KUL.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License