Referenties

Debaere Suzanne

 • vzw JONG. (2009, december 11). gebiedswerkingen. Opgeroepen op december 11, 2009, van Vzw Jong Gentd jeugdwelzijnswerk: http://www.vzwjong.be/
 • Novin, S., & Carolien, R. (2009). Boosheid onder vrienden bij autochtoon-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen. Kind en Adolescent , 168-180.

Cornillie Jolien

 • Binsbergen, M. v. (2003). Motivatie voor behandeling: ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële instelling. Garant.
 • Buikhuisen, W. (1968). Alcohol en verkeer: een studie over het rijden onder invloed. Boom.
 • Buikhuisen, W. (1966). Criminologie en criminologisch onderzoek. Van Gorcum.
 • Knorth, E. J. (2001). Antisociaal gedrag bij jongeren en jeugdcriminaliteit, een 'hot issue'. Kind en Adolescent , pp. 184-191.
 • W. Buikhuisen, R. W. (1970). Kijken onder invloed: een experimenteel onderzoek naar de invloed van alcohol op het waarnemen van verkeerssituaties. Wolters-Noordhoff.
 • Wouter Buikhuisen, S. a. Explaining criminal behaviour: interdisciplinary approaches. E. J. Brill.

Debruyne Thaïsa

 • M.Pannebakker, I. e. (2002). Buurtgerichte programma's. Nederland.
 • sps, B. (2009, 03 23). Te vroeg om cijfers jeugdcriminaliteit te interpreteren. Opgehaald van hln.be.

Debal Nele

 • Tong Sang, M., & Loef, L. (2008). Problematische jeugdgroepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghym.
 • De Cock, M., Dekeyzer, K., Desmet, A., Lamote, S., Vanderstichele, R., Vangheluwe, L., et al. (2009 - 2010). Sociale instituties. In M. De Cock, K. Dekeyzer, A. Desmet, S. Lamote, R. Vanderstichele, L. Vangheluwe, et al., Sociale instituties (p. 356). KATHO - Departement IPSOC KORTRIJK: Katholieke Hogeschool Zuid- West- Vlaanderen Associatie K.U.Leuven.

Debakker Debbie

 • Vollebergh, W. (2003). Gemiste kansen Culturele diversiteit in de jeugdzorg. Kind en adolescent , 209-221
 • overheid, v. (sd). juriwel de vlaamse welzijns- gezondheids- en gezinsregelgeving . Opgeroepen op 12 12, 2009, van juriwel : http://www.juriwel.be/

Stef Cottyn

 • Boendermaker, L. (1998) Justitieel inrichtingswerk en jeugdgevangenissen. In J. Hermanns e.a. red.), Handboek Jeugdzorg (pp. B.1-1 – B.1-17). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Bogt, T.F.M. ter, & Praag, C.S. van (1992). Jongeren op de drempel van de jaren negentig. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Cunningham, H. (1997). Het kind in het Westen; vijf eeuwen geschiedenis. Amsterdam: Van Gennep.
 • Dane, J., Groenveld, S., Dekker, J.J.H., & Willemse, Th.R.M. (1997). Wezen en boefjes; zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen. Hilversum: Verloren.
 • Dimmendaal, G. (1990). Groningen ingericht; 125 jaar residentië le jeugdhulpverlening in de provincie Groningen. Bedum: Scholma.
 • Dungen, M. van den (1991). Kind, gezin en tehuis in historisch perspectief. Fice Bulletin, 11 (2), 2-7.
 • Groen, A., & Montfoort, A. van (1993). Kinderen beschermen en jeugd hulp verlenen. Arnhem: Gouda Quint.
 • Interprovinciaal Overleg (1994). Naar programma’ s in de jeugdhulpverlening. Discussienota provinciaal en grootstedelijk kwaliteitsbeleid. Den Haag.

Jasmien Dantschotter

Pascaline Danner

 • Boendermaker, L. (1998). Justitieel inrichtingswerk en jeugdgevangenissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Bol, M.W., (2001). Jeugd. Den Haag: CBS en WODC
 • Cozijn, C., Laan, P. van der, Essers, A., & Heide, F. (2000)
 • Jaarboek 2000 (2001). Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid
 • Junger - Tas, J. (1998). Veranderingen in het gezin en reacties op delinquent gedrag
 • Junger - Tas, J., Junger, M., & Barendse - Hoornweg (1985) Jeugddelinquentie II. De invloed van justitieel ingrijpen. Den Haag: Staatsuitgeverij
 • Kruissink, M., & Verwers, C. (1998). Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie - onderzoek naar Halt - projecten. Arnhem: Gouda Quint bv.
 • Kruissink, M., & Essers, A.A.M. (2001). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980 - 1999. Den Haag: WODC
 • Laan, P.H., van der (2001). Politiële en justitiële interventies bij gewelddadige en ernstige delinquente jongeren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Lipsey, M.W., (1995).What do we learn from 400 research studies on the effectiveness of treatment with juvenile deliquents? Chichester: John Wiley
 • Lipsey, M.W., & Wilson, D.B. (1998). Juvenile crime and violence in Europe. London: The University of Chicago Press.
 • Slump, G.J., Dijk, E. van, Klooster, E., & Rietveld, M. (2001). Stop - reactie. Bereik, ervaringen en effecten tijdens het experimentele jaar. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid.
 • Weijers, I. (2000). Schuld en schaamte. Een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Wijn, M. (1997). Taakstraffen. Stand van zaken, praktijk en resultaten. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.
 • Kruissink, M., & Verwers, C. (1989)

Sarah Claeys:

*sociale kaart, opgeroepen op 3 januari, 2010, van http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=6680&subdet=werk.

 • het vlot, opgeroepen op 3 januari, 2010, van http://www.tonuso.be/hetvlot/missie.asp
 • BARTELS,A, Kind en Adolescent, 22 (2001), p. 211-226
 • Cognitieve gedragstherapie,opgeroepen 17 december 2009, www.boox.nl/nl/basisboek-cognitieve-therapie-j-s-beck-9789055742554
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License