Specialisten via het internet

Hieronder vind je meer uitleg over de specialisten die iets te maken hebben met jeugdcriminaliteit:

Nele Debal

Omdat er weinig informatie gegeven wordt op het internet over de specialisten die vermeld staan in mijn artikel heb ik meer informatie opgezocht over de schrijvers van mijn artikel.

Specialist 1: Miranda Tong Sang

Miranda Tong Sang verricht uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek naar kinderen en jongeren in civielrechtelijke en strafrechtelijk kader. Ze is docent aan de Hogeschool ze geeft het vak werkveldoriëntatie en geeft toetsdagen aan student van de HBO opleiding psychologie. Ze is ook psycholoog en werkt ondermeer als psycholoog op de forensische jeugdpsychiatrische afdeling van de Bascule. Ze geeft ook sociale vaardigheidstraining en agressie regulatie training aan jongeren met gedragsproblemen.
Miranda Tong Sang heeft niet veel andere werken geschreven behalve het artikel samen met Lotte Loef dat gaat over problematische jeugdgroepen. Op het internet wordt er niet meer informatie vrijgegeven over andere werken geschreven door Miranda Tong Sang.

Vragen aan de specialist:
■Hoe komt het dat je geïnteresseerd bent geraakt in het onderwerp jeugdcriminaliteit?
■Ben je al in contact gekomen met jongeren uit de jeugdcriminaliteit?
■Je hebt over verschillende vlakken ervaringen, dit op het rapporteren, docent van Hogeschool, Psycholoog, Trainer,.. is dit allemaal goed te combineren?
■Vind u dat het een betere wereld zou zijn zonder jeugdcriminaliteit?
■U bent psycholoog op de forensische jeugdpsychiatrische afdeling van de Bascule, wat houd dit werk in?

Hoe kun je deze specialist contacteren:
De Bascule
Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
T (020) 890 19 00
E moc.elucsabed|ofni#moc.elucsabed|ofni
W www.debascule.com

Referenties:
■Dee Bascule Company Profile. (2009). Opgeroepen op december 12, 2009, van Linked in: http://www.linkedin.com/companies/de-bascule
■Tong Sang, M., & Loef, L. (2008). Problematische jeugdgroepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghym.
■debascule.com: Contact. (2009). Opgeroepen op december 12, 2009, van de bascule: http://www.debascule.com/de-bascule/contact/

Specialist 2: Lotte Loef

Lotte is actief op de terreinen van jeugd, preventie en criminaliteit. Ze heeft meegewerkt aan de evaluatie naar de nazorg van jongeren die uitstomen vanuit justitiële jeugdinrichtingen en geeft op dit moment uitvoeringen aan verschillende projecten op het gebied van jongerenoverlast. Ook werkt ze mee aan de evaluatie van de invoering van een landelijk instrument voor de jeugdstrafrechtketen en aan een inventaris naar langdurige gezinsbegeleiding in vrijwillig en gedwogen kader. Door haar contacten met de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieder in dit onderzoek is ze goed op de hoogte van de ontwikkelingen op dit terrein.
Er is niet veel informatie te vinden op het internet over de werken die ze heeft geschreven. Door mijn artikel weet ik dat ze een artikel samen heeft geschreven met Miranda Tong Sang over problematische jeugdgroepen. Op het internet wordt er niet meer informatie vrijgegeven over andere werken geschreven door Lotte Lief.

Vragen aan de specialist:
■Hoe komt het dat je zo geïnteresseerd bent geraakt in het onderwerp jeugdcriminaliteit?
■Heb je al veel veranderingen doorgenomen? Is er nu meer jeugdcriminaliteit dan vroeger?
■Werk je zelf met jongeren uit de jeugdcriminaliteit?
■Denk je dat de wereld beter is zonder jeugdcriminaliteit?
■Wat zijn de grootste factoren volgens jou dat er jeugdcriminaliteit is?

Hoe kun je deze specialist contacteren:
DSP-groep BV
Van Diemenstraat 374
1013 CR Amsterdam
T: +31 (0)20 625 75 37
F: +31 (0)20 627 47 59
E: ln.peorg-psd|psd#ln.peorg-psd|psd
W: www.dsp-groep.nl

Referentie:
■DSP- groep. (sd). Opgeroepen op december 12, 2009, van CV | DSP: http://www.dsp-groep.nl/index.cfm?page=cv&id=303
■BIBLIOGRAPHY \l 2067 Tong Sang, M., & Loef, L. (2008). Problematische jeugdgroepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghym.

Jolien Cornillie

Specialist 1: Marion van Binsbergen (2003)

Over haar heb ik geen biografie gevonden. Ze heeft 1 boek geschreven.

Referenties:
■Motivatie voor behandeling: ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële instelling
http://books.google.be/books?id=cD1uf7AEJrAC&printsec=frontcover&dq=Marion+van+Binsbergen&lr=lang_nl&cd=1#v=onepage&q=&f=false
Binsbergen, M. v. (2003). Motivatie voor behandeling: ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële instelling. Garant.
=> tekst

Specialist 2: Buikhuisen W.

Prof. W. Buikhuisen is criminoloog. In 1978 werd hij benoemd tot hoogleraar in Leiden. Hij wilde onderzoek doen naar de biologische oorzaken van crimineel gedrag. Onder aanvoering van VN-columnist Piet Grijs - die later CDA minister Ruding nog eens met Eichmann zou vergelijken - werd Buikhuisen weggezet als iemand die onder een nieuw nazibewind een waardige opvolger van Mengele zou zijn.

Referenties:
■Achtergronden Van Nozemgedrag
http://cgi.ebay.nl/Buikhuisen-1966-The-book-that-defined-the-term-Provo_W0QQitemZ380183350233QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5884b18bd9&ssPageName=RSS:B:SHOP:NL:101
Buikhuisen, W.. Achtergronden Van Nozemgedrag.. Assen: Van Gorcom, 1966. Second Printing (1966). 15.1 x 22.1 Cm.. Soft Cover. Good. The book that defined the term Provo. 376 pp. Dirty, dog ear at the cover and a big fold at the back cover. Language: Dutch.
■Kijken onder invloed: een experimenteel onderzoek naar de invloed van alcohol op het waarnemen van verkeerssituaties
=> tekst
http://books.google.be/books?id=VMUvGQAACAAJ&dq=Buikhuisen+W&lr=lang_nl&cd=3
W. Buikhuisen, R. W. (1970). Kijken onder invloed: een experimenteel onderzoek naar de invloed van alcohol op het waarnemen van verkeerssituaties. Wolters-Noordhoff.
=> verwijzing
■Alcohol en verkeer: een studie over het rijden onder invloed
http://books.google.be/books?id=lddjOgAACAAJ&dq=Buikhuisen+W&lr=lang_nl&cd=4
Buikhuisen, W. (1968). Alcohol en verkeer: een studie over het rijden onder invloed. Boom.
=>verwijzing
■Explaining criminal behaviour: interdisciplinary approaches
http://books.google.be/books?id=gqPluAvy5dgC&pg=PA195&dq=Buikhuisen+W&lr=lang_nl&cd=6#v=onepage&q=Buikhuisen%20W&f=false
Wouter Buikhuisen, S. a. Explaining criminal behaviour: interdisciplinary approaches.
E. J. Brill.
=>tekst
■Criminologie en criminologisch onderzoek.
http://books.google.be/books?id=4fKcPgAACAAJ&dq=Buikhuisen+W&lr=lang_nl&cd=8
Buikhuisen, W. (1966). Criminologie en criminologisch onderzoek. Van Gorcum.
=>verwijzing

Specialist 3: Doreleijers. Th. A. H.
Over Doreleijers heb ik ook geen biografie gevonden. Wel heb ik een groot aantal boeken gevonden.

Referenties:
http://books.google.be/books?id=InL0Dvh_DiMC&pg=PA266&dq=Doreleijers,+Th.+A.+H.&lr=lang_nl&cd=1#v=onepage&q=Doreleijers%2C%20Th.%20A.%20H.&f=false
■J.Choy. S. Pont & Th.A.H. Doreleijers, Moet-willige hulpverlening, Amsterdam: Uitgeverij SWP 2003
■Doreleijers 1995
Th.A.H. Doreleijers, Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening. Arnhem: Gouda Quint 1995
■Doreleijers & De lange 1997
Th. A.H. Doreleijers & M. de Lange, ‘De Hartelborgt: een eerste kennismaking’, in: T.I. Oei & A.M. van Kalmthout (red.). Psychiatrie en Justitiabelen. Arnhem: Gouda Quint 1997.
■Doreleijers 1998
Th.A.H. Doreleijers, De dokter en de zware jongen, Oratie Vrije Universiteit. Amsterdam: VU 1998
■Doreleijers en Bijl 1998
Th.A.H. Doreleijers & B. Bijl, ‘Het netwerk sluit zich. Over samenwerking in de aanpak van jeugdige delinquenten met stoornissen’, in: W. Koops & W. Slot (red.). Van lastig tot misdadig. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 1998.
■Doreleijers e.a. 1999
Th.A.H. Doreleijers, B. Bijl & M.C. van der Veldt. Protocollering en standaardisering van het Basisonderzoek in Strafzaken. Utrecht/Amsterdam: NIZW/Vrije Universiteit 1999
■Doreleijers 2004
Th.A.H. Doreleijers. ‘Forensic child and adolescent psychiatry and psychology in The Netherlands: development of care, research and institutes’, In: S. Bailey & M. Dolan (Red.). Textbook of Adolescent Forensic Psychiatry. Oxford: Butterworth Heinemann 2004.
■Doreleijers e.a. 2003
Th.A.H. Doreleijers, M. Workel & S. Timmer. ‘Jeugdige zedendelinquenten gedetineerd. Een onderzoek naar de kenmerken van deze jongeren.
=> Verwijzingen

Sarah Claeys

Specialisten:
Prins, Prof.dr. P.J.M.
Hoogleraar: Programmagroep
Klinische Psychologie (Jeugd; Ontwikkelingsstoornissen; Angst; Cognitie; Gedragsstoornissen; Gedragstherapie; Interventie; Kinderen; Sociaal gedrag; Psychologie)
Andere werken:

■Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen bij kinderen: Conceptualisering en behandeling. Gedragstherapie, 27, 187-215.
■Wit, C.A.M. de, Goudena, P.P., & Prins, P.J.M. (1994). Gedragsstoornissen in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief. Gedragstherapie, 27, 215-233.
■Prins, P.J.M. (1997). ADHD bij kinderen: ontwikkelingen in onderzoek en behandeling. In T.J. Engelen-Snaterse & R. Kohnstamm (Red.), Trends in jeugd- en ontwikkelingspsychologie (pp. 211-230). Lisse: Swets & Zeitlinger.
■Prins, P.J.M. (1997). Voorwoord. In R.A. Barkley, Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en leerkrachten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
■Gebhardt, E. & Prins, P.J.M. (1997). Een twee-trajecten model voor de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij kinderen met ADHD. Gedragstherapie, 30, 219-253.
■Prins, P.J.M., ten Brink, E., Eenhoorn, A.E., & Lootens, H.M. (1999). ADHD. Een multimodale behandeling. In W. Vandereycken, P. Eelen, E.de Haan, & P.J.M. Prins (red.), Praktijkreeks Gedragstherapie (deel 10). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
■Prins, P.J.M. & Ten Brink, E. (2000). Richtlijnen voor een multimodale behandeling van ADHD bij kinderen. In Prins, P.J.M. & Pameijer, N.K. (red.), Protocollen in de Jeugdzorg: Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Beck, J.S.
Judith Beck is directeur van het Beck Institute for Cognitive Therapy ans Research in Philadelphia en werkzaam als universitair docent aan de universiteit van Pennsylvania. Zij houdt zich vanaf 1985 bezig met het geven van cursussen, het houden van lezingen en de begeleiding van cognitief therapeuten. Ook ontwikkelt ze behandelprotocollen voor een aantal stoornissen en verricht ze onderzoek op het gebied van cognitieve therapie.

Vragen aan deze specialisten:

■Hoe komt het dat uw ook werken over jeugdcriminaliteit beginnen schrijven bent?
■Zou uw ooit nog een opleiding criminologie doen?
Andere werken :

■Boek: BECK, J.S., Cognitieve therapie,HB,zp.,2000.
Referenties:

■Cognitieve gedragstherapie,opgeroepen 17 december 2009, www.boox.nl/nl/basisboek-cognitieve-therapie-j-s-beck-9789055742554.
■Beck, J.S., social worker, opgeroepen op 17 december 2009, www.hbsocialwork.nl/system/dbase/auteur.asp?id=18957.
■Prof. P.J.M. Prins, universiteit Amsterdam, http://home.medewerker.uva.nl/p.j.m.prins.

Stef cottyn

Niks

Pascaline Danner

Niks

Jasmien Dantschotter

Specialist
Kleemans:

■Of voluit, Edward Kleemans. Ik kwam deze auteur op het spoor door de tekst over jeugdcriminaliteit die we moesten zoeken voor onze wiki.
■Sinds 1996 coördineert hij bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder meer de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, een doorlopend onderzoeksproject naar de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland op basis van systematische analyses van grootschalige opsporingsonderzoeken.
Contactgegevens:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
Amsterdam

Publicaties:
Omdat er heel wat publicaties zijn, geven we deze van 2010 en 2009

■Koppen, V. van, De Poot, C.J., Kleemans, E.R., & Nieuwbeerta, P. (2010). Criminal Trajectories in Organized Crime. British Journal of Criminology (accepted / online).
■Kleemans, E.R., Soudijn, M, & Weenink, A. (2010). Situational crime prevention and cross-border crime. In: Bullock, K., Clarke, R.V. & Tilley, N. (eds.). Situational Prevention of Organised Crime. Crime Science Series. Cullompton: Willan Publishing (in press).
2009

■Graaff, B. de, C.J. de Poot & E.R. Kleemans (eds.) (2009). Radicalisering en radicale groepen. Tijdschrift voor Criminologie 51 (4).
■Graaff, B. de, C.J. de Poot & E.R. Kleemans (2009). Radicalisering en radicale groepen in vogelvlucht. Tijdschrift voor Criminologie 51 (4): 331-344.
■Kleemans, E.R. (2009). Human Smuggling and Human Trafficking. In Oxford Handbook on Crime and Public Policy, edited by M. Tonry. Oxford: Oxford University Press.
■Koppen, V. van, De Poot, C.J., Kleemans, E.R., & Nieuwbeerta, P. (2009). Late starters en volwassen daders. Georganiseerde misdaad en justitiële voorgeschiedenissen. Tijdschrift voor Criminologie 51 (1): 3-20.
■Laan, A.M. van der, M. Blom, & E.R. Kleemans (2009). Exploring Long Term and Short Term Risk Factors for Serious Delinquency. European Journal of Criminology 6 (5).
■Soudijn, M., & Kleemans, E.R. (2009). Chinese Organized Crime and Situational Context: a Comparison of Human Smuggling and Synthetic Drugs Trafficking. Crime, Law and Social Change (in press).
■Nijboer, J, F. Weerman, E.R. Kleemans, A. Donker, & E. Enhus (2009). Vijftig jaar Tijdschrift voor Criminologie. Vooruitgang en verandering in de Nederlandstalige criminologie. Tijdschrift voor Criminologie 51 (2): 99-114.
■Donker, A.G., E.A.M. Enhus, E.R. Kleemans, J.A. Nijboer, & F.M. Weerman (eds.) (2009). 50 jaar TvC. Tijdschrift voor Criminologie 51 (2).
2008

■Kleemans, E.R., & C.J. De Poot (2008). Criminal Careers in Organized Crime and Social Opportunity Structure. European Journal of Criminology 5 (1): 69-98.
■Kleemans, E.R. (2008). Introduction to Special Issue: Organized Crime, Terrorism and European Criminology. European Journal of Criminology 5 (1): 5-12.
■Kleemans, E.R. (ed.) (2008). Special Issue: Organized Crime and Terrorism. European Journal of Criminology 5 (1).
■Kleemans, E.R., & Van de Bunt, H.G. (2008). Organised Crime, Occupations and Opportunity. Global Crime 9 (3): 185-197.
■Laan, A.M. van der, M. Blom, & E.R. Kleemans (2008). Lange- en korte-termijn- risicofactoren voor ernstig delinquent gedrag. Tijdschrift voor Criminologie 50 (3): 248-263.
■Kleemans, E.R., D.J. Korf, R. Staring (eds.) (2008). Kwalitatief onderzoek in de criminologie. Tijdschrift voor Criminologie 50 (4).
■Kleemans, E.R., D.J. Korf, R. Staring (2008). Mensen van vlees en bloed. Kwalitatief onderzoek in de criminologie. Themanummer Tijdschrift voor Criminologie 50 (4): 323-336.
Enkele vragen:

■Welke zijn de belangrijkste oorzaken van criminaliteit bij jongeren?
■Welke zijn de meest geschikte oplossingen?
■Wat als jongeren er niet mee stoppen?

Suzanne Debaere

1. Chan, E. (2008, oktober 23). ercomer faculty of social sciences. Opgeroepen op december 10, 2009, van universiteit utrecht sociale wetenschappen: http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/researchers/drgonnekestevens/39902main.html

Gonneke Stevens

Dr. Gonneke Stevens is professor-assistent op de faculteit Sociale Wetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Ze haalde haar doctoraat in de psychiatrie voor kinderen en adolescenten. Haar interessegebied omtrekt de psychische ontwikkeling van immigranten kinderen en adolescenten. Ze is specifiek geïnteresseerd in hun risicofactoren met betrekking tot acculturatie en verworven discriminatie. Je kan haar bereiken via ln.uu|snevetS.M.J.W.G#ln.uu|snevetS.M.J.W.G. Dr. Stevens heeft allerlei publicaties op haar naam. Op (http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/researchers/drgonnekestevens/39902main.html) kunt u de titels terugvinden van alle artikels door haar geschreven.
vraag: Is de criminaliteit die voorkomt bij allochtone jongeren te wijten aan hun cultuur of spelen er andere factoren een rol zoals de armoede en het trauma dat jongeren hebben opgelopen tijdens het immigreren?

2.trimbos instituut. (2009, december 1). Huiberts AMP. Opgeroepen op december 10, 2009, van trimbos instuituut: http://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/h/huiberts-amp

Annemarie Huiberts

Dokter Annemarie Huiberts is wetenschappelijk medewerker in het Trimbos instituut. Het Trimbos-instituut ontwikkelt kennis over geestelijke gezondheid en verslaving.Op Annemarie Huiberts haar programma staan opvoeding en educatie. Het programma Opvoeding en Educatie heeft als doel alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te voorkomen dan wel terug te dringen.Je kan Dr. Huiberts bereiken via het nr. +31 (0) 30-2959(344). De informatie is te vinden op bovenstaande link.
vraag : Komen alcohol- en drugsgebruik in alle mogelijke richtingen van een school voor of zijn er bepaalde groepen met een hogere risicofactor?

3. Nicolai, T., & Brandhoff, T. (2008). W.Meeus. Opgeroepen op december 10, 2009, van scientificCommons: http://de.scientificcommons.org/w_meeus
Universiteit Utrecht. (2009). onderzoek. Opgeroepen op december 12, 2009, van universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/NL/onderzoek/HetUtrechtseonderzoek/hoogleraren/faculteitsocialewetenschappen/Documents/W.H.J.Meeus.pdf

W.H.J. Meeus

Dhr. prof. dr. W.H.J. Meeus is professor op de faculteit Sociale wetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Zijn leeropdracht omvat de menswetenschappelijke studie van de jeugd waarvan hij het onderdeel 'onderzoeksgroep adolescentie' voor zijn rekening neemt. Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling van jongeren en de gehoorzaamheid aan autoriteit. W.H.J. Meeus is bereikbaar op het e-mailadres ln.uu|sueem.w#ln.uu|sueem.w of via de telefoon op het nr. (+31) 30 253 2012. Publicaties zijn te vinden op : HYPERLINK "http://de.scientificcommons.org/w_meeus" http://de.scientificcommons.org/w_meeus .
vraag: Zijn jongeren die van thuis uit autoritair opgevoed worden gehoorzamer in de maatschappij?

Debbie Debakker

Trees Pels
Trees Pels is sedert 1 juni 2009 benoemd tot hoogleraar ‘opvoeden in de Multi-etnische stad’ bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de Faculteit Psychologie en Pedagogie.
Al haar onderzoeken zijn ingebed in het onderzoeksinstituut AZIRE (Amsterdam-Zwolle Institute of Research in Education). Daarnaast blijft ze onderzoeker bij de Verwey-Jonker Instituut.
Wilma Vollebergh de auteur van het artikel ‘Gemiste kansen culturele diversiteit in de jeugdzorg’ heeft samen gewerkt met Trees Pels. Als ook bevindingen uit haar onderzoek gebruikt om argumenten uit haar artikel Gemiste kansen te staven.
Via dit instituut kan Trees Pels gecontacteerd worden. Op dit e-mail adres.
ln.reknoj-yewrev|slePT#ln.reknoj-yewrev|slePT

recente werken
• Pels, T. (2004). Opvoeding en integratie. Assen: Konklijke Van Gorcum.
• Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokaanse gezinnen in Nederland . Assen: Van Gorcum&Comp.
• Pels, T. (2003). Respect van twee kanten . Assen: Koninklijke Van Gorcum.

vragen voor Trees Pels
• Hoe bent u bij het onderwerp Multi-etnische stad terecht komen?
• Wat boeit u zo aan deze doelgroep?
• Zou u de job van ‘hoogleraar’ opgeven om meer tijd te hebben voor u onderzoeken?

bronnen
• Cms. (sd). info over mederwerkers. Opgeroepen op december 11, 2009, van Verwey joker instituut : http://www.verwey-jonker.nl/medewerkers/trees_pels

Cecile Nijsten
Cecile Nijsten werkt als onderzoeker bij K2 die strategisch beleidsadvies, strategisch organisatieadvies en operationeel advies. Cecile Nijsten staat bekend als iemand die zeer bedreven is in het maken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Haar belangrijkste doel is om een beter jeugdbeleid te creëren en een betere uitvoeringspraktijk in de zorg voor jongeren en hun ouders. Net als Trees Pels gebruikte Wilma Vollebergh de onderzoeken van Cecile Nijsten bij het opstellen van haar artikel.
Cecelijke Nijsten kan via het bedrijf K2 en op volgend e-mail adres gecontacteerd worden ln.2k|netsjin.elicec#ln.2k|netsjin.elicec

recente werken
• Nijsten, C. (2002). Allochtone ouders en justitie: vragen en behoeften van Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse ouders van jeugdigen die in aanraking komen met politie en justitie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
• Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen . Assen: Van Gorcum & Comp .
• Nijsten, C., & Pels, T. (2004). Jongeren over hun opvoeding. Assen: Konklijke van Gorcum .

vragen voor Cecile Nijsten
• Kunt u meer uitleg geven over K2 het bedrijf waar u werkt ?
• Is er ook een andere doelgroep die u onderzoekt?
• Als u geen onderzoekster was wat zou u dan wel zijn?

Bronnen
• CK2. (sd). medewerker. Opgeroepen op december 11, 2009, van K2 advies implementatie training: http://k2.nl/employee/49
Gonneke Stevens
Gonneke Stevens is docent aan de Universiteit van Utrecht en geeft daar het vak algemene Sociale wetenschappen. Toen ze in de jeugdpsychiatrie werkte begon ze onderzoeken in verband te doen met het gedrag van Marokkaanse jongeren. Wilma Vollebergh deed net zoals bij de andere twee onderzoekster ook beroep op de onderzoeken van Stevens.
recent werk
Stevens, G. (2004). Mentale gezondheid van Marokaanse jongeren. s.n.
vragen aan Gonneke Stevens
• Hebt u ook al onderzoek gedaan naar autochtone jongeren ?
• Waarom hebt u voor de job van docent gekozen?
• Hoe voert u de onderzoeken uit?

Bronnen
• Utrecht, u. (sd). info over afdeling algemen sociale wetenschappen.*Opgeroepen op december 11, 2009, van universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organisatie/afdelingen/algemenesocialew/algemenesocialew/medewerkers/gonnekestevens/44908main.html

Thaïsa Debruyne

Arnold Reijndorp:
Hij is een stadssocioloog en professor die al meer dan vijftien jaar onderzoek doet naar de relatie tussen stedenbouw en samenleving.
Contact gegevens:
• Prof. Dr. A. (Arnold) Reijndorp
Urban Geographies
Nieuwe Prinsengracht 130
1018 VZ Amsterdam
OZ Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam
Tel.: +31(0)20 525 4146
Fax: +31(0)20 525 4051
E-mail: ln.avu|prodnjier.a#ln.avu|prodnjier.a
(University of amsterdam)
Source: AMIDSt
ln.avu|prodnjier.a#ln.avu|prodnjier.a
Andere publicaties:
• Stadsmensen: Levenswijze En Woonambities Van Stedelijke Middengroepen (boek, 2006)
• Prive Terrein: Privaat Beheerde Woondomeinen in Nederland(boek, 2006)
• Stadswijk: Stedenbouw En Dagelijks Leven(boek, 2004)
• In Search of New Public Domain: Analysis and Strategy (paperback, 2002)
• Buitengewoon: Nieuwe Vormen Van Wonen, Zorg En Service Op IJburg (boek, 2000)
• 360p0s: Album Van De Nederlandse Ruimte (paperback, 1999)
• Buitenwijk: Stedelijkheid Op Afstand (boek, 1998)
• Leefstijlen: Wonen in De 21e Eeuw (boek, 1997)
• Groeten Uit Zoetermeer: Stedebouw in Discussie (boek,1997)
• Het Stedelijk Theater: Ruimtelijk Beleid En Openbare Ruimte (boek, 1996)
• Een Reuze Vooruitgang: Utopie En Praktijk in De Zuidelijke Tuinsteden Van Rotterdam(boek, 1994)
• Gescheiden Werelden: Sociale Segmentering in 19e Eeuwse Stadswijken (boek, 1989) (Arnold Reijendorp)
Renee Menger:
Andere publicaties:

De tienerzolder, The place to be!: van idée naar voorziening. (paperback, 2002)
(Bol.com)
( Geen verdere info ter beschikking)

Doreleijers, T

Publicaties:

Zit stil, handleiding voor opvoeden van onbewegelijke en gedragsmoeilijke kinderen.
( paperback, 2001)

Onderwerpen van deze auteur:

Kinderen en adolescenten; Jeugdige delinquenten; Gedragsgestoorde jeugdigen; Rapportage pro justitia; Jeugdige zedendelinquenten; Neurobiologische factoren van agressie

Werkzaam als:
Hoogleraar: Afdeling kindergeneeskunde (VU)
Hoogleraar: afdeling Straf –en strafprocesrecht(UL)
Programmaleider: De Bascule
Beleidspsychiater Rijksinrichting voor jongens De Hartelborgt, Spijkenisse; Deeltijds werkzaam bij het Paedologisch Instituut Amsterdam als opleider van arts-assistenten Kinder- en Jeugdpsychiatrie ; Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Jeugdforensische Gedragsdeskundigen; Voorzitter European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved professions
Betrokkenheid bij lopende onderzoeksactiviteiten:
(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
• Projectleider: Psychopathology in Adolescent Applicants for Sex-reassignment; Characteristics and Treatment Evaluation
• Projectleider: Child delinquents in the Netherlands; an alarming development?
• Projectleider: Neurobiologische factoren in agressief en antisociaal gedrag: een voorspellend longitudinaal onderzoek
Contact gegevens:
moc.elucsabed|srejielerod.t#moc.elucsabed|srejielerod.t
KNAW
Bibliografie:
(sd). Opgehaald van Bol.com: http://www.bol.com/nl/p/boeken/tienerzolder/1001004001835808/index.html
Arnold Reijendorp. (sd). Opgehaald van allbookstores.com: http://www.allbookstores.com/author/Arnold_Reijndorp_p1.html
KNAW. (sd). Opgehaald van onderzoeksinformatie.nl: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1239376/
Nai Uitgevers. (sd). Opgehaald van nai uitgevers: http://www.naipublishers.nl/architectuur/stadswijk.html
University of amsterdam, f. o. (sd). AMIDSt. Opgehaald van fmg: http://www.fmg.uva.nl/amidst/object.cfm/D8CF267A-8E9E-4671-844F5B4D91956F00

Informatie Arnold Reijendorp, naipublishers.nl.
Contactgegevens Arnold Reijendorp,fmg.uva.nl..
Publicaties Arnold Reijendorp, Allbookstores.com
Publicaties Renee Menger, Bol.com
Gegevens Doreleijers, KNAW.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License