Statistieken

Hieronder vind je de link naar onze statistiekopdracht:

Statistieken Excel

Enkele gegevens over jeugdcriminaliteit:

  • Een cirkeldiagram met vervolgde misdrijven voor de kinderrechtbank van Dendermonde. Een tabel en kolomdiagram met onderscheidt in geslachten. Kolomdiagram met onderscheiding in leeftijd. Een tabel met weergave van de gezinssituatie, gezinsgrootte, aanwezigheid deviante ouders, vervolgde misdrijven volgens geslacht in de dendermondse kinderrechtbank, gemiddelde leeftijd en mediaan. (Debodt)
  • Jeugdcriminaliteit, geen cijfers? (Vlaams Belang)
  • Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en de directie van de operationele politionele informatie van de federale politie zeggen dat de jeugddelinquentie de jongste decennia relatief stabiel is gebleven. Er zou zelfs een licht dalende lijn zijn. 'De kans op vertekeningen is evenwel te groot en de verschillen zijn te klein om conclusies in die zin te trekken.'(Belga)
  • Te vroeg om cijfers jeugdcriminaliteit te interpreteren. (sps, 2009)
  • Volgens de verschillende bronnen zijn er geen recente cijfers te vinden over de jeugdcriminaliteit in België. Er is wel vastgesteld in voorlopige raporten dat er een lichte daling is.

Referenties

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License