Tijdschriften

1. Jeugd en Co: Kennis voor professionals in de jeugdsector
2. Kind en Adolescent – vakblad voor pedagogie, psychiatrie en psychologie
3. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk

Artikels jeugdcriminaliteit uit tijdschriften Bib

 • Beckhart, J. (2009). de blauwe lamp. Maatwerk , 15-16.
 • Boendermaker, L., & Inc, D. (2008). Effectieve intervieuws tegen jeugddelinquentie . jeugd en co kennis voor professionals in de jeugdsector , 26-36.
 • Bunthof, A. (2006). maatwerk in het jeugdstrafrecht. Maatwerk , 32-33.
 • Ceelen, T. (2008). Gedetineerde meisjes hebben intensieve behandeling nodig. Jeugd en Co kennis voor professionals in de jeugdsector , 4-5.
 • Deur, H. v. (2006). doorbraak in de jeugdzorg. Maatwerk , 4-6.
 • Fabri, W. (2009). Jongerenwerker moet voldoen aan hogere eisen. Jeugd en co kennis voor professionals in de jeugdsector , 17-26.
 • Gevers, C. (2005). Niet-Nederlandse bevolkings groepen in de jeugd-GGZ. Kind en adolescent praktijk , 80-82.
 • Jenneskens, C. (2004). wet op de jeugdzorg. Maatwerk , 10-12.
 • Kloosterboer, J., & Bakker, M. (2009). Geweld ervaren kan leiden tot geweld plegen. Jeugd en co kennis voor professionals in de jeugdsector , 27-36.
 • Kremers, M. (2009). gedwongen of vrijwillig. Maatwerk , 17-18.
 • Lucassen, S. (2005). schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten . kind en adolescent , 38-43.
 • Naudts, K. (2005). onderwijs en jeugdzorg. Samenwerking:een zorg of één zorg . kind en adolescent praktijk , 16-21.
 • Strijker, J., & Van Oijen, S. (2008). taxatie van probleemgedrag door ouders en kinderen zelf. Kind en Adolescent , 105-115.
 • Van Rijn, H. (2004). deel 6: De weg Kwijt. Maatwerk , 34-35.
 • Van Rooijen, M. (2008). de nuchtere aanpak van Enschede. Jeugd en Co , 8-11.
 • Van Rooijen, M. (2009). vast als het moet, vrij als het kan. Jeugd en Co , 10-13.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License