verslagen van vergaderingen

Eerste bijeenkomst

Datum: dinsdag 10 november 2009
Plaats: ICT lokaal L 109
Aanwezigen: Claeys Sarah, Cornillie Jolien, Danner Pascaline, Dantschotter Jasmien, Debaere Suzanne, Debakker Debbie en Debruyne Thaïsa
Niet aanwezigen: Cottyn Stef en Debal Nele (wegens ziekte)
Wat hebben we gedaan: Docent Luk Gheysen heeft ons wat uitleg gegeven omtrent onze groepsopdracht. Daarna hebben we onze groepsindeling gekregen en ons onderwerp. We hebben eerst een originele naam gezocht voor onze Wiki, ons onderwerp is jeugdcriminaliteit en we hebben gekozen om onze Wiki de naam "de jeugd van tegenwoordig" te geven. We zijn begonnen met het aanmaken van onze Wiki. Iedereen heeft zich lid gemaakt van de sadan site. De persoon die leider is van van de Wiki, heeft naar alle leden een uitnodiging gezonden om lid te worden van de Wiki. Ook werd onze docent Luk Gheysen lid gemaakt van onze Wiki.

Tweede bijeenkomst

Datum: dinsdag 17 november 2009
Plaats: ICT lokaal L 109
Aanwezigen: Claeys Sarah, Cornillie Jolien, Danner Pascaline, Dantschotter Jasmien, Debaere Suzanne, Debakker Debbie, Debruyne Thaïsa, Cottyn Stef en Debal Nele
Niet aanwezigen: er waren geen afwezigen
Wat hebben we gedaan: We hebben samen de Wiki opdracht doorgenomen, zo zijn we allemaal begonnen met het maken van onze onderwerpsverkenning, daarvoor hebben we eerst een artikel moeten zoeken, sommigen deden dit via het internet en anderen zijn geweest naar de schoolbibliotheek.

Derde bijeenkomst

Datum: dinsdag 24 november 2009
Plaats: ICT lokaal L 109
Aanwezigen: Claeys Sarah, Cornillie Jolien, Danner Pascaline, Dantschotter Jasmien, Debaere Suzanne, Debakker Debbie, Debruyne Thaïsa, Cottyn Stef en Debal Nele
Niet aanwezigen: er waren geen afwezigen
Wat hebben we gedaan: Er werd nog verder gewerkt aan de onderwerpsverkenning, de meesten waren nog niet volledig klaar hiermee. Anderen die wel al klaar waren met het maken van de onderwerpsverkenning in een word document waren begonnen met het maken van een PowerPoint presentatie. We hebben ook enkele vragen gesteld in verband met de wiki aan onze docent Luk Gheysen. Ook hebben we afgesproken met de groep dat we zorgen dat punt 1 en 2 volledig klaar was voor de vierde bijeenkomst.

Vierde bijeenkomst

Datum: dinsdag 8 december 2009
Plaats: ICT lokaal L 109
Aanwezigen: Claeys Sarah, Cornillie Jolien, Danner Pascaline, Dantschotter Jasmien, Debaere Suzanne, Debakker Debbie, Debruyne Thaïsa, Cottyn Stef en Debal Nele
Niet aanwezigen: er waren geen afwezigen
Wat hebben we gedaan: We hebben enkele pagina's gemaakt voor onze Wiki site waar iedereen aan moest helpen. Ook werd er gewerkt en afgesproken aan de puntjes 3 en 4 voor het verwerken van de Wiki.

Vijfde bijeenkomst
Datum: dinsdag 15 december 2009
Plaats: ICT lokaal L 109
Aanwezigen:Claeys Sarah, Cornillie Jolien, Dantschotter Jasmien, Debaere Suzanne, Debakker Debbie, Debruyne Thaïsa, Stef Cottyn en Debal Nele
Niet aanwezigen: Danner Pascaline
Wat hebben we gedaan: wiki afgewerkt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License